SLOT – Stichting Lokale Omroep Televisie

In organisatorische zin is Omroep Helmond ondergebracht in de Stichting Lokale Radio Omroep en Televisie Helmond, SLOT.
Deze stichting heeft een bestuur en een programmaraad die namens ‘maatschappelijke geledingen’ een vinger aan de pols houdt. De programma’s worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting SLOT is verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van de stichting. Dat betreft alles wat zowel via de radio, via het televisiekanaal en via internet naar buiten wordt gebracht en daarnaast natuurlijk ook de hele organisatie daaromheen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jasper RagetlieVoorzitter
vacatureSecretaris
Bart de WaalPenningmeester
vacatureBestuurslid
vacatureBestuurslid

Programmabeleidbepalend orgaan

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Volgens de wet dient de omroep te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (PBO), dat het programmabeleid vaststelt en controleert.

In het PBO zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.

Het PBO bestaat sinds zomer 2016 uit vertegenwoordigers van Diferentes Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel, Cacaofabriek, JIBB, LEV en Helmond Marketing.

Contactadres voor bestuur en programmaraad

Bestuur Stichting Lokale Radio Omroep en Televisie Helmond (SLOT)

Penningstraat 55
5701 MZ Helmond
secretaris@omroephelmond.nl

Vrijwilligersorganisatie

SLOT is een vrijwilligersorganisatie. Alle programma’s worden gemaakt door vrijwilligers. Zonder deze actieve Helmonders is het niet mogelijk een gevarieerd programma aanbod van een goede kwaliteit te leveren.


ANBI-status
SLOT heeft de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting maakt gebruik van vrijwilligers.

De bestuursleden ontvangen generlei vergoeding. Indien nodig worden specifieke deskundigen ingehuurd.
Fiscaal nummer is 8005.11.062
KvK: 41089760

Privacystatement Stichting Omroep Helmond en algemene voorwaarden??